امروز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ورود/ثبت نام
09126438236
ahmadmovahediamin@gmail.com
دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

بانک اطلاعات مکانی کشور

دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

giskade.com
  • اسلاید 5
  • اسلاید 8
  • اسلاید 7
  • اسلاید 6
با عضویت در شبکه irja.info از ۵۰ درصد تخفیف محصولات این سایت بهره مند شوید.
shadow

جدیدترین محصولات

نقاط درختزار و جنگلی در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط درختزار و جنگلی در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط رشته یا چاه قنات های احتمالی شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط رشته یا چاه قنات های احتمالی شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط ساختمان های اداری و دولتی شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط ساختمان های اداری و دولتی شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط سالن تئاتر و مراکز فرهنگی شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط سالن تئاتر و مراکز فرهنگی شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط سینما در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط سینما در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان
نقاط فضای ورزشی شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط فضای ورزشی شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط دارای کارگاه و کارخانه در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط دارای کارگاه و کارخانه در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط کتابخانه های شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط کتابخانه های شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط دارای کشت و زرع در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط دارای کشت و زرع در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط کلیسا در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط کلیسا در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط گورستان و مقبره در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط گورستان و مقبره در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان

نقاط مدارس شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان
نقاط مراتع شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط مراتع شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
1 تومان
نقاط مساجد شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط مساجد شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان
نقاط مقبره ها در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط مقبره ها در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط موزه های شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط موزه های شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان