امروز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ورود/ثبت نام
09126438236
ahmadmovahediamin@gmail.com
دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

بانک اطلاعات مکانی کشور

دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

giskade.com
  • اسلاید 5
  • اسلاید 8
  • اسلاید 7
  • اسلاید 6
با عضویت در شبکه irja.info از ۵۰ درصد تخفیف محصولات این سایت بهره مند شوید.

دانلود Category: تهران

نقشه Shp-GIS اقلیم شناسی استان تهران

نقشه Shp-GIS اقلیم شناسی استان تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۳, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
40/000 تومان
نقشه GIS-Shp زمین شناسی استان تهران

نقشه GIS-Shp زمین شناسی استان تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۱۶, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
45/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه استانداری در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه استانداری در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فرودگاه مهرآباد در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فرودگاه مهرآباد در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه مسعودیه در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه مسعودیه در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه گلبرگ در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه گلبرگ در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه ژئوفیزیک در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه ژئوفیزیک در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فتح در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فتح در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فاطمی در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه فاطمی در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه دروس در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه دروس در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه بازار در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه بازار در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه بهاران در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه بهاران در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه اقدسیه در شهر تهران

اطلاعات آلودگی هوای ایستگاه اقدسیه در شهر تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
35/000 تومان
نقشه 1:250000 زمین شناسی تهران

نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ زمین شناسی تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
45/000 تومان
نقشه 1:100000 زمین شناسی تهران

نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی تهران

ادامه / خرید
اضافه شده در مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
55/000 تومان