امروز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ورود/ثبت نام
09126438236
ahmadmovahediamin@gmail.com
دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

بانک اطلاعات مکانی کشور

دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

giskade.com
  • اسلاید 5
  • اسلاید 8
  • اسلاید 7
  • اسلاید 6
با عضویت در شبکه irja.info از ۵۰ درصد تخفیف محصولات این سایت بهره مند شوید.

دسته: مطالب و مقالات

روستای اب ملخ در شهرستان سمیرم در بخش پادنا

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای اب ملخ اب ملخ روستایی از توابع دهستان پادناسفلی بخش پادنا شهرستان سمیرم در استان اصفهان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای اب ملخ وضع طبیعی روستای اب ملخ، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای گروه مشاع حیدرمظاهری در شهرستان اصفهان در بخش کوهپایه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

  روستای گروه مشاع حیدرمظاهری گروه مشاع حیدرمظاهری روستایی از توابع دهستان سیستان بخش کوهپایه شهرستان اصفهان در استان اصفهان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای گروه مشاع حیدرمظاهری وضع طبیعی روستای گروه مشاع حیدرمظاهری، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی […]

روستای طاهراباد در شهرستان کاشمر در بخش مرکزئ

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

  روستای طاهراباد طاهراباد روستایی از توابع دهستان بالاولایت بخش مرکزئ شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوئ است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای طاهراباد وضع طبیعی روستای طاهراباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن فاقد اطلاعات، […]

روستای تلمبه کمیته امدادامام خمینی شماره ۲ در شهرستان شهربابک در بخش مرکزئ

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه کمیته امدادامام خمینی شماره ۲ تلمبه کمیته امدادامام خمینی شماره ۲ روستایی از توابع دهستان خورسند بخش مرکزئ شهرستان شهربابک در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه کمیته امدادامام خمینی شماره ۲ وضع طبیعی روستای تلمبه کمیته […]

روستای تلمبه عباس ابادشرکا در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه عباس ابادشرکا تلمبه عباس ابادشرکا روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه عباس ابادشرکا وضع طبیعی روستای تلمبه عباس ابادشرکا، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن […]

روستای جعفراباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای جعفراباد جعفراباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای جعفراباد وضع طبیعی روستای جعفراباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن فاقد اطلاعات، راه آبی […]

روستای دولت اباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای دولت اباد دولت اباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای دولت اباد وضع طبیعی روستای دولت اباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای تلمبه زندی ۲ در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه زندی ۲ تلمبه زندی ۲ روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه زندی ۲ وضع طبیعی روستای تلمبه زندی ۲، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن […]

روستای عباس ابادعابدینی در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای عباس ابادعابدینی عباس ابادعابدینی روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای عباس ابادعابدینی وضع طبیعی روستای عباس ابادعابدینی، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای جنت الموا در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای جنت الموا جنت الموا روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای جنت الموا وضع طبیعی روستای جنت الموا، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای رضاابادنواب در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای رضاابادنواب رضاابادنواب روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای رضاابادنواب وضع طبیعی روستای رضاابادنواب، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن فاقد اطلاعات، راه آبی […]

روستای تلمبه پیشکارفتح اباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه پیشکارفتح اباد تلمبه پیشکارفتح اباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه پیشکارفتح اباد وضع طبیعی روستای تلمبه پیشکارفتح اباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن […]

روستای مزرعه تاکلی در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای مزرعه تاکلی مزرعه تاکلی روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای مزرعه تاکلی وضع طبیعی روستای مزرعه تاکلی، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای تلمبه پیشکارعزت اباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه پیشکارعزت اباد تلمبه پیشکارعزت اباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه پیشکارعزت اباد وضع طبیعی روستای تلمبه پیشکارعزت اباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن […]

روستای ابراهیم اباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای ابراهیم اباد ابراهیم اباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای ابراهیم اباد وضع طبیعی روستای ابراهیم اباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن فاقد اطلاعات، راه آهن […]

روستای تلمبه توکل اباد در شهرستان رفسنجان در بخش کشکوئیه

اضافه شده در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ / / نظر بدهید

روستای تلمبه توکل اباد تلمبه توکل اباد روستایی از توابع دهستان کشکوئیه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است. وضع طبیعی، راه و سکونت روستای تلمبه توکل اباد وضع طبیعی روستای تلمبه توکل اباد، فاقد اطلاعات می باشد و راه زمینی آن […]