امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ورود/ثبت نام
09126438236
ahmadmovahediamin@gmail.com
دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

بانک اطلاعات مکانی کشور

دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

giskade.com
  • اسلاید 5
  • اسلاید 8
  • اسلاید 7
  • اسلاید 6
با عضویت در شبکه irja.info از ۵۰ درصد تخفیف محصولات این سایت بهره مند شوید.
shadow

جدیدترین محصولات

نقاط تیرهای برق شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط تیرهای برق شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
25/000 تومان
نقاط مراکز نگهداری طیور شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط مراکز نگهداری طیور شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط دارای پد هلی کوپتر در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط دارای پد هلی کوپتر در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط اداره های پست شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط اداره های پست شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط ایستگاه پلیس در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط ایستگاه پلیس در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط ایستگاه های اتوبوس و ترمینال در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط ایستگاه های اتوبوس و ترمینال در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان
نقاط ایستگاه های مترو شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط ایستگاه های مترو شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط بقاع متبرکه شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط بقاع متبرکه شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
15/000 تومان
نقاط بوته زار در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط بوته زار در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
10/000 تومان
نقاط بیمارستان در شهر تهران (GIS-Shp)

نقاط بیمارستان در شهر تهران (GIS-Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
25/000 تومان