امروز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ ورود/ثبت نام
09126438236
ahmadmovahediamin@gmail.com
دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

بانک اطلاعات مکانی کشور

دسترسی به تمام فایلهای GIS ایران

giskade.com
  • اسلاید 5
  • اسلاید 8
  • اسلاید 7
  • اسلاید 6
با عضویت در شبکه irja.info از ۵۰ درصد تخفیف محصولات این سایت بهره مند شوید.
shadow

جدیدترین محصولات

پارسل (پلاک ها) منطقه ۲۲ شهر تهران (Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در دی ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان

پارسل (پلاک ها) منطقه ۲۱ شهر تهران (Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در دی ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان

پارسل (پلاک ها) منطقه ۱۹ شهر تهران (Shp)

ادامه / خرید
اضافه شده در دی ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
20/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان قم

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان قم

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان خراسان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان خراسان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان خوزستان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان خوزستان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان کرمانشاه

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان کرمانشاه

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان اصفهان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان اصفهان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان ایلام

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان ایلام

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان هرمزگان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان هرمزگان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان همدان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان همدان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان گیلان

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان گیلان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان قزوین

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان قزوین

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان چهارمحال بختیاری

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان چهارمحال بختیاری

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان بوشهر

نقشه Shp-GIS دسته بندی اراضی و ناهمواری های استان بوشهر

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
30/000 تومان
نقشه Shp-GIS اقلیم شناسی استان زنجان

نقشه Shp-GIS اقلیم شناسی استان زنجان

ادامه / خرید
اضافه شده در آبان ۲۳, ۱۳۹۵
حجم فایل :
فرمت :
/ نظر بدهید
40/000 تومان